Sheokjuk Oqutaq

1920-1982, lived Cape Dorset, Northwest Territories