Olive Carleton Smyth

British, born 1882
Name
Olive Carleton Smyth
Born
U.K. (Scotland): Glasgow
1882-12-11
Nationality
British
Died
U.K.?
Inconnu