Mateo Hernandez

Spanish, 1888-1949
Name
Mateo Hernandez
Born
Spain: Salamanca, Béjar
1949-11-25
Nationality
Spanish
Died
France: Seine-et-Oise, Meudon
1949-11-25