Luigi Sacchi

Italian, 1805-1861
Name
Luigi Sacchi
Born
Italy: Milan
1805
Nationality
Italian
Died
Italy: Milan
1861