Johnniebo Ashevak

1923-1972, lived Cape Dorset, Northwest Territories