Giacomo Piazzetta

Italian, c. 1640-1705
Name
Giacomo Piazzetta
Born
Italy: Pederobba
c. 1640
Nationality
Italian
Died
Italy: Venice
1705-02-04